INFORMACE O PROMÍTÁNÍ
Tel.: +420 739 064 017

TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
Jaroslav Levý
Pavel Dlask

Jiří Bureš
David Hlinka
Michal Ryjáček

PROVOZOVATEL
Kulturní komise obce Telnice
Hanka Hůlková
předseda
Obec Telnice
Telnice 84
403 38 Telnice

AUTORSKÁ OCHRANA
OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.
Čs. armády 20
160 56 Praha 6
Czech Republic