1. Vstupem do prostoru Letního kina obce Telnice (Promítáme.cz) návštěvník stvrzuje seznámení se s návštěvním a provozním řádem. Výjimky z tohoto provozního řádu může stanovit pouze provozovatel, kterým je Obec Telnice.
 2. Letní kino slouží především k promítání filmových a hudebních představení a pořádání různých kulturních akcí.
 3. Prostor letního kina nenabízí sedací zařízení (sedačky), návštěvník si přinese své.
 4. Vstupné letního kina je ZDARMA.
 5. Kapacita letního kina je 200 míst. 
 6. Návštěvníkům není povolen vstup se zvířaty. 
 7. V prostorách letního kina je zakázáno návštěvníkům nošení střelných zbraní nebo jiných zbraní.
 8. V celém prostoru platí zákaz prodeje alkoholu osobám mladším 18 let. 
 9. Diváci jsou povinni se chovat tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky a uposlechnout organizačních pokynů pracovníků přítomné pořadatelské služby. Neukázněné návštěvníky, podnapilé nebo pod vlivem jiných omamných látek mohou pořadatelé z prostorů letního kina vykázat nebo je vůbec nevpustit. 
 10. V prostorách letního kina je zakázáno kouřit. 
 11. V průběhu kulturní akce je v hledišti zakázáno používat mobilní telefon. 
 12. Je zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy. 
 13. V případě poškození prostor a vybavení letního kina má provozovatel nárok na úhradu vzniklé škody. 
 14. Provozovatel nezodpovídá za osobní věci ponechané volně v prostorách letního kina.
 15. Změna programu vyhrazena. 
 16. V případě nepříznivého počasí (déšť, silný vítr) se letní kino přesune do kina obce Telnice (vedle kulturního domu). Informace o zrušení či přemístění promítání bude uvedena v programu na www.promitame.cz a na facebooku obce Telnice https://www.facebook.com/obectelnice.